Historia

Minisympozjum Fizyki Statystycznej jest cyklicznym spotkaniem fizyków zajmujących się zagadnieniami fizyki statystycznej. Spotkania odbywają się raz w roku w jednym z ośrodków: Częstochowa, Poznań, Wrocław i Zielona Góra. Celem spotkań jest wymiana informacji o najnowszych trendach w dziedzinie fizyki statystycznej, prezentacja osiągnięć ośrodków biorących udział w sympozjum oraz promocja młodszych pracowników nauki, szczególnie doktorantów.

Pomysł cyklicznych sympozjów z dziedziny fizyki statystycznej został zaczerpnięty ze spotkań fizyków holenderskich w ramach ich Landelijk Seminars, które odbywają się kilka razy w roku i za każdym razem mają miejsce w innym ośrodku uniwersyteckim w Holandii. Organizatorzy spotkania organizują salę wykładową i fundują lunch. W Polsce pomysłodawcą podobnych spotkań, które odbywają się raz w roku, kiedyś na początku grudnia a obecnie w czerwcu, jest dr hab. Andrzej Drzewiński. Początkowo spotkania oparte były tylko o dwie grupy naukowe: prof. dr. hab. Józefa Sznajda z INTiBS PAN we Wrocławiu i prof. dr. hab. Grzegorza Kamieniarza z Wydziału Fizyki UAM. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 1996 roku w INTiBS PAN we Wrocławiu. Kolejne spotkania odbywały się naprzemiennie w Poznaniu i we Wrocławiu, a później do ich organizacji dołączyły Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym roku po raz pierwszy w historii spotkanie w Częstochowie współorganizowane będzie dodatkowo przez Instytut Fizyki Politechniki Częstochowskiej oraz Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Kontakt

dr Radosław Szczęśniak (szczesni@wip.pcz.pl)

Wykłady

prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)
Anomalny transport generowany przez równowagowe fluktuacje termiczne i szum nierównowagowy

prof. dr hab. Józef Sznajd (INTiBS PAN Wrocław)
Dwupasmowy model bezspinowych fermionów z hybrydyzacją

mgr Bartłomiej Zapotoczny (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
Uwalnianie leku w nanoporach w obecności nanocząstek Fe3O4

Wystąpienia ustne

prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz (Zakład Fizyki Komputerowej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Ocena parametrów modelu spinowego nanomagnetyków molekularnych na podstawie pomiarów magnetometrycznych


prof. dr hab. Andrzej Drzewiński (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
Termodynamiczny efekt Casimira w zawiesinach koloidalnych


dr Bartosz Brzostowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
Własności magnetyczne i elektronowe molekuł pierścieniowych bazujących na chromie


dr Lech Dębski (Zakład Fizyki Komputerowej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Diagram fazowy modelu Falicova-Kimballa z połowicznym wypełnieniem


mgr inż. Artur Durajski (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)
Anizotropia przerwy energetycznej w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych


mgr inż. Emilia Żuchowska (Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii, Wojskowa Akademia Techniczna)
Zastosowanie innowacyjnej technologii LENS do wytwarzania materiałów funkcjonalnych na przykładzie MgB2


mgr inż. Ewa Drzazga (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)
Nadprzewodnictwo w układach jedno- i wielopasmowych


lic. Thao T. Nguyen (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
Control of the anitibody-antigen binding sites by the pH value

Program

Pobierz program (pdf)

Galeria zdjęć

XVIII Minisympozjum Fizyki Statystycznej

MIEJSCE SPOTKANIA

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska
al. Armii Krajowej 21
42-201 CzęstochowaKomitet Naukowy:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański (Instytut Matematyki, Politechnika Częstochowska)
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. prof. UZ Mirosław Dudek (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Józef Sznajd (INTiBS PAN we Wrocławiu)

Komitet Organizacyjny:

dr Radosław Szczęśniak (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)
dr hab. prof. PCz Kazimierz Dziliński (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)
dr hab. prof. AJD Zdzisław Stępień (Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza)
dr inż. Marcin Jarosik (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)
dr Dominik Szczęśniak (Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza)
mgr inż. Artur Durajski (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)
mgr inż. Ewa Drzazga (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)
mgr Anna Duda (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)
inż. Patrycja Pach (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)
inż. Klaudia Huras (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)